Warunki umowy udziału w szkoleniu otwartym organizowanym przez Cracow Consulting.

  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.cracowconsulting.pl i przesłanie go podpisanego w formie zeskanowanej na adres mailowy biuro@cracowconsulting.pl
  2. Otrzymanie przez Cracow Consulting poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Cracow Consulting a Zamawiającym i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
  3. Do 2 dni roboczych od otrzymania przez Cracow Consulting wypełnionego formularza zgłoszeniowego, Zamawiający otrzyma drogą e-mail lub telefonicznie potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranego szkolenia.
  4. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT. W przypadku podmiotów, które z racji obecnie obowiązujących przepisów są zwolnieni z VAT (finansowanie szkolenie ze środków publicznych) niezbędne jest wypełnienie i przesłanie do Cracow Consulting oświadczenia o zwolnieniu z VAT. Wówczas wartość całkowita szkolenia zostanie określona w kwocie netto.  
  5. Zamawiający zobowiązuje się do opłacenia kosztów szkolenia do 7 dni od daty realizacji, na podstawie doręczonej faktury. 
  6. Anulowanie zgłoszenia bez ponoszenia kosztów może nastąpić wyłącznie w formie mailowej na adres biuro@cracowconsulting.pl, nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku późniejszej rezygnacji, Cracow Consulting ma prawo obciążyć Zgłaszającego pełną kwotą szkolenia.
  7. Cracow Consulting zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody Zamawiającego powstałe z powodu odwołania szkolenia. 
  8. Cracow Consulting zastrzega sobie prawo do zmian w programie szkolenia.
  9. Materiały szkoleniowe chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w celach komercyjnych bez zgody autora jest zabronione.

KONTAKT

Cracow Consulting
ul. Składowa 3
30-002 Kraków
biuro@cracowconsulting.pl
Tel: +48 794 700 708
       +48 502 565 751
       +48 (12) 35 91 591