Weryfikacja poprawności rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Usługa ta jest zdecydowanie nowością na rynku usług doradczych w obszarze dofinansowań z PFRON. Pracodawca, który samodzielnie prowadzi proces rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, mający wątpliwości czy robi to poprawne lub chcący potwierdzić poprawność swoich działań, może liczyć z naszej strony na kompletną weryfikację w zakresie: spełniania warunków do występowania o dofinansowanie, weryfikacji dokumentów potwierdzających niepełnosprawność pracowników, analizę wniosków rozliczeniowych oraz ocenę nieprawidłowości. Korzystając z tego rodzaju usług klienci mają pewność, że nic ich nie zaskoczy w przypadku ewentualnej kontroli prowadzonej przez PFRON.

Dowiedz się więcej

KONTAKT

Cracow Consulting
ul. Składowa 3
30-002 Kraków
biuro@cracowconsulting.pl
Tel: +48 794 700 708
       +48 502 565 751
       +48 (12) 35 91 591