Wnioskowanie o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Każdy pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną, spełniając odpowiednie kryteria, może wystąpić do PFRON o comiesięczny zwrot części kosztów wynagrodzenia takiej osoby. Dla naszych Klientów realizujemy usługi w zakresie pozyskiwania dofinansowań z PFRON do pracowników niepełnosprawnych.

Zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą ocenę stanu bieżącego w zakresie możliwości występowania o wsparcie prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej, odpowiednie przygotowanie pod kątem formalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz doradztwo w zakresie identyfikacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

KONTAKT

Cracow Consulting
ul. Składowa 3
30-002 Kraków
biuro@cracowconsulting.pl
Tel: +48 794 700 708
       +48 502 565 751
       +48 (12) 35 91 591