Przygotowanie do udzielania ulg we wpłatach na PFRON

Przedsiębiorstwa, które świadczą różnego rodzaju usługi mogą udzielać swoim kontrahentom ulgi w obowiązkowych wpłatach na PFRON. Nasza usługa związana jest z przygotowaniem takiego podmiotu do udzielania ulg poprzez: analizę stanu bieżącego i dostosowanie do spełniania odpowiednich warunków aby taki przywilej nabyć; symulację prawidłowego naliczania ulg; przeprowadzenie procesu do momentu pierwszego wyliczenia ulg we wpłatach na PFRON.

KONTAKT

Cracow Consulting
ul. Składowa 3
30-002 Kraków
biuro@cracowconsulting.pl
Tel: +48 794 700 708
       +48 502 565 751
       +48 (12) 35 91 591