Wsparcie w zakresie działań mających na celu ograniczenie obowiązkowych wpłat na PFRON

Usługa skierowana do firm powyżej 25 etatów, które nie osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 6% i są zmuszone do dokonywania comiesięcznych wpłat.

Opiera się ona na przeprowadzeniu szeregu działań wśród pracowników klienta, które mają na celu wzrost stanu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych w celu osiągnięcia wskaźnika 6%. Działania prowadzimy przede wszystkim wśród kadry już zatrudnionej, gdzie bardzo często zdarza się, iż Pracodawcy zatrudniają pracowników niepełnosprawnych o czym nie wiedzą albo nie potrafią skutecznie wyegzekwować od nich orzeczenia.

Działamy wg indywidualnie przygotowanego planu opracowanego we współpracy z wybranym Klientem.

KONTAKT

Cracow Consulting
ul. Składowa 3
30-002 Kraków
biuro@cracowconsulting.pl
Tel: +48 794 700 708
       +48 502 565 751
       +48 (12) 35 91 591