Oferta

Wnioskowanie o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Każdy pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną, spełniając odpowiednie kryteria, może wystąpić do PFRON o comiesięczny zwrot części kosztów wynagrodzenia takiej osoby. Dla naszych Klientów realizujemy usługi w zakresie pozyskiwania dofinansowań z PFRON do pracowników niepełnosprawnych.

Zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą ocenę stanu bieżącego w zakresie możliwości występowania o wsparcie prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej, odpowiednie przygotowanie pod kątem formalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz doradztwo w zakresie identyfikacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Weryfikacja poprawności rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Usługa ta jest zdecydowanie nowością na rynku usług doradczych w obszarze dofinansowań z PFRON. Pracodawca, który samodzielnie prowadzi proces rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, mający wątpliwości czy robi to poprawne lub chcący potwierdzić poprawność swoich działań, może liczyć z naszej strony na kompletną weryfikację w zakresie: spełniania warunków do występowania o dofinansowanie, weryfikacji dokumentów potwierdzających niepełnosprawność pracowników, analizę wniosków rozliczeniowych oraz ocenę nieprawidłowości. Korzystając z tego rodzaju usług klienci mają pewność, że nic ich nie zaskoczy w przypadku ewentualnej kontroli prowadzonej przez PFRON.

Przygotowanie do samodzielnego rozliczania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Pracodawca, który sam chciałby prowadzić rozliczenia dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, nie mając wiedzy w tym temacie może skorzystać z usług naszych doradców.

Przygotowujemy indywidualny plan i harmonogram wdrożenia obejmujący m.in. takie działania jak: ocena stanu bieżącego w zakresie możliwości występowania o wsparcie, identyfikacja pracowników niepełnosprawnych, przeszkolenie w zakresie wypełnienia dokumentacji rozliczeniowej i obsługi systemu informatycznego do rozliczeń.

Cracow Consulting to pierwsza firma na rynku, która zaproponował tego typu rodzaj usług – jesteśmy pionierem, pomysłodawcą i autorem w tym zakresie.

Wsparcie w zakresie działań mających na celu ograniczenie obowiązkowych wpłat na PFRON

Usługa skierowana do firm powyżej 25 etatów, które nie osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 6% i są zmuszone do dokonywania comiesięcznych wpłat.

Opiera się ona na przeprowadzeniu szeregu działań wśród pracowników klienta, które mają na celu wzrost stanu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych w celu osiągnięcia wskaźnika 6%. Działania prowadzimy przede wszystkim wśród kadry już zatrudnionej, gdzie bardzo często zdarza się, iż Pracodawcy zatrudniają pracowników niepełnosprawnych o czym nie wiedzą albo nie potrafią skutecznie wyegzekwować od nich orzeczenia.

Działamy wg indywidualnie przygotowanego planu opracowanego we współpracy z wybranym Klientem.

Przygotowanie do udzielania ulg we wpłatach na PFRON

Przedsiębiorstwa, które świadczą różnego rodzaju usługi mogą udzielać swoim kontrahentom ulgi w obowiązkowych wpłatach na PFRON. Nasza usługa związana jest z przygotowaniem takiego podmiotu do udzielania ulg poprzez: analizę stanu bieżącego i dostosowanie do spełniania odpowiednich warunków aby taki przywilej nabyć; symulację prawidłowego naliczania ulg; przeprowadzenie procesu do momentu pierwszego wyliczenia ulg we wpłatach na PFRON.

Szkolenia PFRON

Usługi szkoleniowe obejmują tematykę związaną z obowiązującymi przepisami w zakresie: identyfikacji i zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, skutecznego prowadzenia rozliczeń do wynagrodzeń; zmieniających się przepisów opartych m.in. o nowelizację ustaw, nowe rozporządzenia czy aktualne interpretację. Każdy uczestnik szkolenia dodatkowo ma prawo do wsparcia poszkoleniowego i konsultacją z trenerem prowadzącym. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem. Na życzenie Klientów możemy również zorganizować i przeprowadzić szkolenie zamknięte dopasowując zakres i temat szkolenia do indywidualnych potrzeb odbiorców.

Szczegółowe informacja na temat szkoleń można uzyskać:
e-mailem: szkolenia@cracowconsulting.pl
telefonicznie: +48 (12) 3 591 591, 794 700 708

KONTAKT

Cracow Consulting
ul. Składowa 3
30-002 Kraków
biuro@cracowconsulting.pl
Tel: +48 794 700 708
       +48 502 565 751
       +48 (12) 35 91 591