Oferta

Wnioskowanie o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Weryfikacja poprawności rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Przygotowanie do samodzielnego rozliczania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Wsparcie w zakresie działań mających na celu ograniczenie obowiązkowych wpłat na PFRON

Przygotowanie do udzielania ulg we wpłatach na PFRON

Szkolenia PFRON

KONTAKT

Cracow Consulting
ul. Składowa 3
30-002 Kraków
biuro@cracowconsulting.pl
Tel: +48 794 700 708
       +48 502 565 751
       +48 (12) 35 91 591