Korzyści współpracy z Cracow Consulting

Bezpieczeństwo

– posiadamy aktualną wiedzę na temat przepisów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych oraz na bieżąco analizujemy i wdrażamy obowiązujące regulacje i ich interpretacje
– posiadamy aktualną wiedzę na temat możliwości i zasad występowania o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, udzielaniu ulg i ograniczania obowiązkowych wpłat na PFRON
– wspieramy Klienta w sprawach związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w obszarze obowiązków i odpowiedzialności a także odrębnych przepisów jakie narzuca na pracodawców PFRON

Oszczędność czasu

– prowadzimy kompleksowo wszystkie działania związane z rozliczeniami dofinansowań oraz przygotowaniem odpowiednich sprawozdań i deklaracji jakie wymaga od pracodawcy PFRON
– na bieżąco śledzimy i analizujemy zmiany w obowiązujących przepisach związanych z ustawami, rozporządzeniami, regulacjami czy interpretacjami jednocześnie wdrażając je u naszych Klientów
– szybko i sprawnie działamy odpowiadając na pisma i wezwania jakie otrzymuje od PFRON pracodawca co znacznie przyspiesza proces rozwiązywania spraw

Oszczędność pieniędzy

– samodzielne prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych wiąże się z utworzeniem stanowiska pracy i wynagrodzeniem dla osoby, która musiałaby się zajmować tym zagadnieniem – współpracując z nami Klient nie ponosi tych kosztów
– kompleksowa obsługa jaką gwarantujemy nie wymaga korzystania przed pracodawcę jednocześnie z kilku specjalistów z różnych dziedzin – przepisy i prawo w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, zasady rozliczenia dofinansowań, przepisy w zakresie udzielania pomocy, publicznej, itd. Usługi świadczone są jako pakiet, co znacząco obniża ich koszt.
– dla większości usług wynagrodzenie jakie pobieramy oparte jest na zasadach success fee – Klient płaci jeśli np. otrzyma dofinansowanie. Nasze wynagrodzenie stanowi koszt uzyskania przychodu.
– profesjonalna obsługa oraz bieżąca znajomość przepisów wpływa na brak błędów i ewentualnych skutków w postaci kar finansowych – błędy mogą sporo kosztować a dzięki współpracy z nami Klient może tego uniknąć

Wygoda

– na każdym etapie współpracy Klient ma możliwość skorzystania z doradztwa w zakresie spraw kadrowych i płacowych a także przepisów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych – w jednym miejscu można nabyć wiedzę, która jest dostępna w kilku urzędach
– w przypadku refundacji wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych realizujemy wszystkie działania samodzielnie a Klient co miesiąc odnotowuje wpływ środków z refundacji na konto
– kontakt i wymianę informację ograniczmy do wymaganego minimum aby jak najmniej angażować Klienta w zakres usług jakie dla niego wykonujemy.

KONTAKT

Cracow Consulting
ul. Składowa 3
30-002 Kraków
biuro@cracowconsulting.pl
Tel: +48 794 700 708
       +48 502 565 751
       +48 (12) 35 91 591